In opdracht van

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Tekstredactie

Ghislaine communicatiekracht

Download hier interactieve publicatie in PDF

Alle teksten en visuals in deze uitgave mogen vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, mits met bronvermelding. Hoewel wij bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt, of na verloop van tijd veroudert, of niet meer juist is. Waar bekend zijn de bronnen vermeld.

Versie juni 2023

Vanuit haar kennisfunctie stelt NBTC deze publicatie ter beschikking aan de gastvrijheidssector. De publicatie is tot stand gekomen op basis van de resultaten van het Onderzoek Inkomend Toerisme 2022 en het Onderzoek Inkomend Dagbezoek 2021/2022. Deze beide onderzoeken zijn onderdeel van het werkprogramma van de Landelijke Data Alliantie (LDA). Binnen de LDA heeft afstemming plaatsgevonden over de beste opzet en wijze van financiering van de beide onderzoeken.

Financiers

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland en Stichting Werelderfgoed Nederland.

Werkgroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

CBS

Provincie Gelderland

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (+ CELTH)

Marketing Oost/Marketing Drenthe

Amsterdam & Partners

Wageningen Environmental Research

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

NBTC

scroll naar beneden

Colofon