Bezoekers zijn zeer positief over Nederland en zullen een bezoek aan ons land zeker aanbevelen

Hoe verschillend de bezoekers ook zijn, over één ding zijn ze het vrijwel allemaal eens: ze geven hun bezoek aan ons land bijna allemaal een positieve waardering. Dag- en verblijfsbezoekers komen met zeer positieve verhalen thuis, zo blijkt uit de onderzoeken. Bijna negen op de tien bezoekers beoordelen het dag- of verblijfsbezoek als goed of uitstekend. Ze zouden een bezoek aan ons land dan ook in hoge mate aanbevelen en geven aan de intentie te hebben hun bezoek nog minstens een keer te willen herhalen. Van de verblijfsbezoekers geeft twee derde aan zeker terug komen. Onder Belgische en Duitse dagbezoekers is nog vaker sprake van deze herhaalintentie; zeven van de tien Belgische bezoekers en acht van de tien Duitse bezoekers zeggen zeker terug te komen naar ons land. 

De herkomst van bezoekers kleurt het bezoek aan Nederland 

Duitse en Belgische dagbezoekers combineren vaak verschillende activiteiten tijdens hun bezoek, ongeacht met welke hoofdreden ze naar Nederland zijn gereisd. Voor Duitsers ziet het dagbezoek er wel iets anders uit dan voor Belgen. Voor beide zijn funshoppen/winkelen en een stadswandeling of een stad/dorp bezoeken belangrijke activiteiten, maar voor Duitsers is het bezoek aan het strand ook vaak een belangrijk onderdeel, terwijl Belgen graag wandelen in de natuur of uit eten gaan. 

Duitsers die ons land voor een meerdaags verblijf aandoen gaan graag uit eten, fietsen en een stadswandeling maken. Maar ook een bezoek aan het strand staat in de top vijf van belangrijkste activiteiten voor Duitse bezoekers. Bij Belgen staat ‘op het terras zitten’ in de top vijf. Fransen brengen relatief vaak een bezoek aan een theater of schouwburg, Amerikanen en Britten wandelen graag in de stad of in de natuur, en bezoeken graag stadsparken. Bij Zuid-Europeanen staat een bezoek aan een museum of tentoonstelling in de top vijf van meest ondernomen activiteiten.

De verblijfsbezoekers vanuit Polen logeren bovengemiddeld vaak bij familie, vrienden of bekenden en zij komen over het algemeen vaker met de auto dan met het vliegtuig. Het percentage bezoekers dat om een zakelijke reden naar Nederland komt is het hoogst onder reizigers vanuit de Verenigde Staten. Vanuit de Verenigde Staten komen mensen ook vaker in grotere groepen of met meerdere familieleden.

Belgen die voor een dagbezoek komen, gaan met name naar de drie zuidelijke provincies, maar voor een langer bezoek steken ze wel meer de grote rivieren over en overnachten ze vooral in Noord-Holland, maar ook in bijvoorbeeld Zuid-Holland, Utrecht of Gelderland. Duitse dagbezoekers gaan over het algemeen naar de grensprovincies Limburg, Gelderland en Groningen, terwijl zij voor een verblijfsbezoek vaker naar de kust gaan.

Het bezoek aan Nederland is divers; er zijn verschillende bezoekmotieven te onderscheiden

Onder de dagbezoekers zijn drie belangrijke motieven voor het bezoek te onderscheiden: men komt naar Nederland voor ontspanning (met een recreatief doel), om familie, vrienden of bekenden te bezoeken of specifiek om te winkelen. Dat laatste is voor ruim een derde van de dagbezoeken een belangrijke bezoekreden en hierbij gaat het zowel om het doen van boodschappen als om winkelen voor het plezier. Ook voor verblijfsbezoeken zijn meerdere motieven: mensen komen grotendeels voor een vakantie (dit geldt voor circa drie kwart van alle verblijfsbezoeken). Daarnaast komen mensen voor een bezoek aan familie, vrienden of bekenden (ongeveer één op de vijf verblijfsbezoeken). Zakelijke reizigers vormen de derde groep. Wel blijken zij vaak hun zakelijke trip te verlengen voor vakantie of vrije tijd.

Bezoekers vinden het belangrijk oog te hebben voor de lokale bevolking

Vier op de vijf verblijfsbezoekers uit de herkomstlanden van dit onderzoek geven aan oog te hebben voor de lokale bevolking op de vakantiebestemming. Ook onder dagbezoekers is het aandeel dat oog heeft voor de lokale bevolking groot (drie kwart van de dagbezoekers geeft dit aan). Bovendien vinden bezoekers het ook belangrijk zich in anderen te verplaatsen. Zowel dag- als verblijfsbezoekers geven blijk van sociaal bewustzijn, en dit geldt ook voor de verschillende type reizigers, of deze nu voor een vakantie komen, voor familiebezoek, om te winkelen of met een zakelijke reden.

Bezoekers aan ons land zijn zich in hoge mate bewust van de impact van reizen op het klimaat

Bezoekers hebben niet alleen een economische impact, maar ze hebben ook een impact op ecologisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Twee derde van de verblijfsbezoekers en het merendeel van de dagbezoekers denkt bewust na over de impact van reizen op het klimaat. Over het algemeen zijn de ondervraagde dag- en verblijfsbezoekers bereid om meer te betalen of langer te reizen met een duurzaam vervoersmiddel.

Het internationale dag- en verblijfsbezoek aan Nederland kent een behoorlijke omvang

In totaal werden in een jaar tijd (oktober 2021 t/m september 2022) 93,2 miljoen dagbezoeken vanuit de buurregio’s in Duitsland en België aan ons land gebracht. Met een dagbezoek wordt hier bedoeld een bezoek aan Nederland van één dag, in de vrije tijd, zonder overnachting. Denk bijvoorbeeld aan een stedenbezoek, bezoek aan een natuurgebied, bezoek aan een attractie of evenement of om te winkelen (bezoeken om zakelijke redenen blijven buiten beschouwing). Hierbij wordt 82% van de dagbezoeken ondernomen vanuit Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en 18% uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen zijn de dagbezoeken goed voor een directe economische waarde van 10,4 miljard euro.

Het totaal aantal verblijfsbezoeken in 2022 bedroeg 12,8 miljoen vanuit de elf onderzochte herkomstlanden (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Verenigde Staten, Italië, Spanje, Polen, Oostenrijk, Zweden, Denemarken). Met een verblijfsbezoek wordt hier bedoeld een bezoek van een buitenlandse bezoeker met minimaal één overnachting in Nederland, voor vakantie, voor bezoek aan familie, vrienden of bekenden of voor een zakelijk bezoek. Ook hierbij komen de meeste bezoeken uit Duitsland (46%). De tweede en derde grootste herkomstlanden zijn België (17%) en het Verenigd Koninkrijk (9%). De directe economische waarde van deze verblijfsbezoeken is in totaal 8,1 miljard euro.

De impact van bezoek:
6 belangrijke inzichten

De twee onderzoeken naar inkomend dag- en verblijfsbezoek die in 2021/2022 zijn uitgevoerd bieden een hernieuwd inzicht in de internationale bezoekers aan ons land. Het Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) richt zich op dagbezoekers, die niet in Nederland overnachten en dezelfde dag terug naar huis gaan. Het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) gaat over de meerdaagse bezoeken aan ons land, waarbij in Nederland is overnacht. De onderzoeken geven inzicht in wie de bezoekers zijn, waarom ze naar Nederland komen en wat ze doen als ze hier zijn. In deze publicatie zijn de belangrijkste resultaten uit de onderzoeken te lezen. Een aantal belangrijkste inzichten uit de onderzoeken zijn hier op een rij gezet.

scroll naar beneden