verloop boven
New image
vergrootglas
vergrootglas verloop
vergrootglas skyline
lijn
buis
bossen (copy)
frankhuis
New image
Vergelijking instrumenten
voor bezoekersmanagement
een objectieve vergelijking van diverse druktemonitoren

(Actueel) inzicht in het aantal bezoekers op specifieke plekken en plaatsen is al lange tijd gewenst. Om bijvoorbeeld bezoekers te informeren of maatregelen te nemen in het kader van bezoekersmanagement. En zo bezoekers beter te spreiden in de (openbare) ruimte. Inmiddels zijn hiervoor diverse instrumenten voorhanden. Maar wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze instrumenten? Wat meten ze exact en waar komt de data vandaan? Waar zijn ze geschikt voor, wat is belangrijk om rekening mee te houden en welke voor- en nadelen heeft ieder instrument?

New image New image

scroll

New image
bossen
stoplicht
auto
tesla
tesla (copy)
tesla (copy1)
parkeerbord parkeren (copy)
parkeren
data-handmatig.png data-grijs.png

handmatige dataverzameling

automatische dataverzameling

data-digitaal.png

Dataverzameling
Werkt het instrument op basis van handmatige of automatische dataverzameling?

instrument-rood.png instrument-grijs.png

toont geen alternatieven

toont wel alternatieven

instrument-groen.png

Tonen alternatieven
Toont het instrument wel of geen alternatieven aan gebruikers?

kosten-grijs.png

hoog

gemiddeld

instrument-rood.png (copy) instrument-rood.png (copy1) instrument-rood.png (copy2)

laag

Kosten
Hoe hoog zijn de kosten voor implementatie van dit instrument ongeveer? 

Omschrijving

Kaart van natuurgebieden.
Drukteclassificatie via kleurcodes groen, oranje en rood. 

Een crowdmanagement systeem om probleemsituaties in en om natuurgebieden en op de routestructuren die er zijn (gastvriendelijk) op te lossen en te voorkomen.
- Meld- en signaliseringssysteem drukte
- Actuele informatie over drukte voor bezoekers
- Activeren spreiding van bezoekers

icoon-1.png
data-handmatig.png instrument-groen.png kosten-laag.png
Druktemeter natuurgebieden

1

Omschrijving

Deze website geeft bezoekers die op weg zijn naar stranden in een bepaalde gemeente, of die van plan zijn erheen te gaan, informatie over de actuele drukte. Hierop kunnen zij de keuze voor een van de stranden afstemmen. In één oogopslag is te zien welke stranden te druk zijn en op welke stranden er nog voldoende ruimte is om te kunnen recreëren. Bedoeling is dat dat onder meer fileleed en zoekverkeer terugdringt, wat ook gunstig is voor het milieu.

icoon-1.png (copy)
data-handmatig.png (copy) instrument-groen.png (copy) kosten-laag.png (copy)
Strandwijzer

2

Omschrijving

Drukteclassificatie van de binnenstad via kleurcodes groen, oranje en rood.

icoon-1.png (copy1)
data-handmatig.png (copy1) instrument-groen.png (copy1) kosten-laag.png (copy1)
Druktemeter binnenstad

3

Omschrijving

Kaart van de stad met 5 classificaties van drukte. Zoeken kan op de 500 gebieden, specifieke locaties en categorieën (restaurants, hotels etc).

icoon-1.png (copy2)
data-handmatig.png (copy2) instrument-groen.png (copy2) kosten-laag.png (copy2)
SpotRotterdam

4

Omschrijving

Een kaart op de website met de plaatsen waar het rustig of druk is. Bezoekers kunnen dan zelf een afweging maken om wel/niet naar een bepaald gedeelte binnen jouw bestemming te gaan.
De bestemming (een gebied) wordt opgeknipt in bepaalde deelgebieden, en zo kan per gebied een indicatie gegeven worden van de verwachte drukte. Deze indicatie is gebaseerd op kennis uit het verleden, maar kan ook actueel bijgewerkt worden op basis van "meldingen" van handhaving of cityhosts.

icoon-1.png (copy3)
data-handmatig.png (copy3) instrument-groen.png (copy3) kosten-laag.png (copy3)
Sense of Place druktekaart

5

Omschrijving

Kaart van de provincie (en directe omgeving) die overal in te zetten is. Er is daarnaast een locatiespecifieke widget beschikbaar.
Drukteclassificatie via kleurcodes groen, oranje en rood. Zoeken kan op drukteclassificatie, gebieden, bepaalde specifieke locaties en categorieën (attracties, eten & drinken etc).
Drukteclassificatie van zowel de werkelijke drukte op dat moment als de verwachting van de drukte de komende dagen. Door dat laatste hebben bezoekers de mogelijkheid om hun bezoek op voorhand écht te plannen.

icoon-1.png (copy4)
data-handmatig.png (copy4) instrument-groen.png (copy4) kosten-laag.png (copy4)
Monitor bezoekersdrukte

6

Omschrijving

Linda is een slimme online superplanner. Zelf inplannen als bezoeker waar en wanneer je ergens naartoe gaat (wishlist). Zo kan de bezoeker bezoeken wat hij/zij wil en wordt de beleving beter. Bovendien is hij/zij minder tijd kwijt aan het plannen/boeken van alle bezoeken. Op basis van alle wensen van bezoekers worden deze zo optimaal mogelijk over de bestemming verdeeld. Is het echt ergens helemaal vol dan worden passende alternatieven geboden. Zo draagt het platform bij aan het spreiden van bezoekers over plekken. En het voorkomen van files en wachtrijen.

icoon-1.png (copy5)
data-handmatig.png (copy5) instrument-groen.png (copy5) kosten-laag.png (copy5)
Super Linda (TexelMap-app)

7

Omschrijving

Functies YouFlanders-app:

  • Overzicht toeristisch aanbod
  • Druktebarometer (2-ledig: crowdsourced model per POI & heatmaps als extra kaartlaag)
  • Overzicht geldende veiligheidsmaatregelen algemeen en per locatie
  • Tonen van hidden gems in de nabijheid
icoon-1.png (copy5)
data-handmatig.png (copy5) instrument-groen.png (copy5) kosten-laag.png (copy5)
YouFlanders-app

8

Omschrijving

Het is voor de bezoeker mogelijk om in één oogopslag de drukte status te zien. Vervolgens kunnen zij met deze kennis een keuze maken welke plek zij willen bezoeken. Instrument is met name gericht op retail.
Winkeliers kunnen met behulp van dit instrument controle houden over het aantal mensen in de winkel. Vooral voor grotere winkels is dit relevant. De app helpt winkeliers om overzicht in de drukte te creëren en consumenten kunnen overzichtelijk zien hoe druk het is in de winkel die zij willen bezoeken. De apps voor winkeliers en consumenten zijn gescheiden.

icoon-1.png (copy6)
data-handmatig.png (copy6) instrument-groen.png (copy6) kosten-laag.png (copy6)
DrukteMeter

9

Omschrijving

De druktemeter is een middel om bezoekersstromen, verkeersstromen of straatactiviteit te meten. Eigenlijk kan alles gemeten worden waarbij personen betrokken zijn. Op basis van Radio Frequentie worden smart devices geregistreerd, inclusief tijdstip, duur en afstand. De verzamelde statistische gegevens van deze smart devices worden door de druktemeter doorgestuurd naar een app of een website zodat de drukte in beeld gebracht wordt. Op basis van de verzamelde gegevens is het mogelijk realtime bezoekersdrukte te presenteren, maar is het ook mogelijk heel accuraat voorspellingen te doen over bijvoorbeeld bezoekersaantallen.

icoon-1.png (copy7)
data-handmatig.png (copy7) instrument-groen.png (copy7) kosten-laag.png (copy7)
DrukteMeter (WTM-POD)

10

Omschrijving

De DrukteMeter.app is geschikt voor het informeren van bezoekers over de actuele drukte en de beste bezoektijden. Tevens kan inzicht verkregen worden in bezoekersstromen.

icoon-1.png (copy8)
data-handmatig.png (copy8) instrument-groen.png (copy8) kosten-laag.png (copy8)
DrukteMeter.app

11

Dit is een project van het Data & Development Lab

Dit overzicht is in het najaar van 2020 samengesteld door het domein Kennis & Data van NBTC. Met dank aan een brede groep
van experts en de in de vergelijking opgenomen instrumenten voor hun medewerking en waardevolle feedback.

logos

versie 1.0

verloop
New image
buis
bossen
stoplicht New image
frankhuis
New image New image
Vergelijking
instrumenten voor
bezoekersmanagement
een objectieve vergelijking van diverse druktemonitoren

(Actueel) inzicht in het aantal bezoekers op specifieke plekken en plaatsen is al lange tijd gewenst. Om bijvoorbeeld bezoekers te informeren of maatregelen te nemen in het kader van bezoekersmanagement. En zo bezoekers beter te spreiden in de (openbare) ruimte. Inmiddels zijn hiervoor diverse instrumenten voorhanden. Maar wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze instrumenten? Wat meten ze exact en waar komt de data vandaan? Waar zijn ze geschikt voor, wat is belangrijk om rekening mee te houden en welke voor- en nadelen heeft ieder instrument?

parkeerbord

scroll

New image
parkeren (copy)

voor weergave van de gegevens kunt u deze publicatie het beste bekijken op desktop, tablet of laptop

tesla
tesla (copy)
parkeren